romani_editedRomani2Natyadarpan_NanaDRAMA_editedAvarat_Natya_SamAjra_Vishamabhog_editedNOVEL_editedSmaranshakti Front_Sudrudhvins

Wednesday, December 5, 2012

हार्दिक आमंत्रण "कन्या" दीर्घांकाचे!

हार्दिक आमंत्रण!
"अभिलेख" सादर करत आहे...
विनायक पंडित लिखित, दिग्दर्शित, निर्मित 
दीर्घांक "कन्या"
एका महाविद्यालयीन युवतीची ही गोष्टं!
सारिकावर अत्त्याचार झाला...
तिला तपासून घ्यावं लागलं आपलं आयुष्य,
आपल्या आधीच्या पिढीतल्या चार स्त्रियांशी...
काय होती या सगळ्यांची आयुष्यं?
सारिकाला काय मिळालं या अनुभवातून?
सारिकाचं पुढे काय झालं?

No comments: