romani_editedRomani2Natyadarpan_NanaDRAMA_editedAvarat_Natya_SamAjra_Vishamabhog_editedNOVEL_editedSmaranshakti Front_Sudrudhvins

मला ऐका!
संपादकीय!: जालवाणी २०११ या अंकाचे!
 
अभिवाचन: शिवाजीराजांचे पत्र
कविता: मीलन! 

"गाव" गजलनुमा काव्य!

कविता: पाऊस!
 
कविता: दवबिंदू!
 
कविता: शांत हवेच्या कानात!
 
कविता: ब्रह्मकमळ!
 
चारोळ्या
ग्रामीण कथा: परमेशर! 
 
ग्रामीण कथा: माझी गोष्टं! 
 
कॉमेडी शो रिझर्वेशन, संवाद शाहीर आणि सोंगाड्या यांचा!
विनोदी ललित: फोटो!
 
विनोदी ललित: उड्डाण! 

No comments: