romani_editedRomani2Natyadarpan_NanaDRAMA_editedAvarat_Natya_SamAjra_Vishamabhog_editedNOVEL_editedSmaranshakti Front_Sudrudhvins

Sunday, September 25, 2011

बुडबुडे बुडबुडे...

बुडबुडे बुडबुडे...
रंगीत संगीत साहित्य माध्यम
स्थल काल जाल माल
सर्वत्र सुखनैव नांदणारे बुडबुडे
मी तुझा, तू माझा, तुझं कौतुक, माझं कौतुक
सांगणारे बुडबुडे
पढीक, बुकीश बुडबुडे
आपल्या बुडबुडेपणाचा इगो मांडणारे बुडबुडे
सुमारपणाचं भांडवल करणारे बुडबुडे
सदैव पृष्ठभागावरच तरंगणारे बुडबुडे
विभूतीपूजेतच रमत रहाणारे बुडबुडे
आत्मविश्वासापेक्षा उद्धटपणाच वागवणारे बुडबुडे
आनंदी सुखनैव एकमेकांच्या खांद्यावर विसावलेले बुडबुडे
जग बुडे ना बुडे
स्वत:च्या जगाविषयी छद्म कणव दाखवणारे बुडबुडे
मग जगाच्या पाठीवर ऐहिक सुख शोधणारे बुडबुडे
सर्वत्र व्यापून, उरणारे बुडबुडे
बुडबुडे बुडबुडे...
Post a Comment