romani_editedRomani2Natyadarpan_NanaDRAMA_editedAvarat_Natya_SamAjra_Vishamabhog_editedNOVEL_editedSmaranshakti Front_Sudrudhvins

Sunday, July 6, 2008

१४ फुटांचा त्रिवार निषेध!

हॅलोऽहॅलोऽ… हां! ऑं? छ्या! बिझी नेटवर्क! हे जमिनीवरचे लोक कुणालाही मामा किंवा ते-हे- अहो मंडळी- मंडळी म्हणजे मंडळ या शब्दांचे अनेकवचन! - तुम्ही जमिनीवरचे आम्हाला चांगले दोन अक्षरी फुल्या फुल्या बनवण्यात माहिर आहात! आता आम्हाला पाण्यात पाहणं सोपय तुम्हाला! कारण आम्ही पाण्यातलेच!
हे चौदा फुटांचं काय नवीन नाटक काढलयत मंडळी- आय मीन मंडळांनो!
आम्ही याचा ठाम निषेध करत आहोत.अहो, जुलै उजाडलाय, आम्ही आमच्या अर्काईव्ह्ज मधे उदंड साठवलेल्या प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या पेवर ब्लॉक्सचं काम चालू करून पूर्ण करत आणलंय आणि तुम्ही सगळ्यांनीं मिळून हे चौदा फुटांचं लिमिट काय काढलंत!
देवधर्माला कधीकाळी लिमिट असतं काय राव?
पुराणकाळी आमच्या या इथे जे चर्नींग झालं- आठवतंय ना? की विसरलात? तरूण सभासदांना सांगू? ते चर्नींग, मेरू पर्वताची रवी, वासुकीची दोरी, मंथन आणि चौदा रत्नं!
हा १४ आकडा काही पिच्छा सोडेना राव! पण मेरू, वासुकी इ. नावं बरोबर का चूक ते तुम्हीच त्या संशोधन संस्थेतून शोधून काढा, हो! पण तिच्यावर हल्ला करण्याआधी हं!
मंथन महत्वाचं बघा!तर त्या मंथनाला काही लिमिट होतं काय राव?
आणि हे कसलं चौदा फुटांचं लिमिट?
अहो, वाढता वाढता वाढे ही आपली संस्कॄती तरी लक्षात घ्या!
उंची वाढवा! इथे खाली काय प्रदूषण-ब्रिदूषण होत नाय!
झालं तरी तुम्ही मरत नाय!
पुढच्या पिढ्या मेल्या तरी तुम्हाला त्यांचं खाली काय वर काय?
मेल्या नाहीत तर विचित्र होऊन जगतील! पण जगतील!
ती मंथनाची आयडिया तेवढी “त्याना” पास ऑन करा.फारच झालं तर ते करतील मंथन! मोकळा करतील तळ आणि गाळ आणि होतील बांधकाम व्यावसायिक!भर घालायला आणखी वेगळे “ते” करतीलच मदत.
आम्ही काय इथे करू याचा विचार करण्यापेक्षा आम्हाला बाजारात कोणी आणायचं- भूमिपुत्रांनी की परप्रांतीयांनी त्यावर तुम्ही परिवार महाचर्चा वगैरे कंटिन्य़ू ठेवा.ते महत्वाचं आहे.”त्याना” आणि तुम्हाला दोघांनाही.
तो चौदा फुटांचा हट्ट मात्र सोडा!
चौदा फुटांखालचं काहीही आम्ही इथे खाली अलाव करणार नाही असा आमच्या जनरल बॉडीमधे ठराव केलाय हे सांगूनही तुम्ही बधणार नाही?
मग कोप झाल्यावर काय काय होईल त्यासाठी तयार रहा!
एवढं सगळं करण्यासवरण्यापेक्षा, समंजसहो, तुम्हीही का नाही करत निषेध?
आम्हीही करू आणि अवघे धरू -काय ते आपलं हे-
तेव्हा आम्ही चौदा फुटांच्या त्या भलत्या सलत्या अश्या लिमिटचा कडक शब्दात निषेध करत आहोत!
आणखी एक! आम्ही पाण्यात जिथे जमेल तिथे घर करून रहातो.आमच्या घराला ग्रील्स नाहीत.आमच्या घराला दारच नाही तेव्हा डांबरानं ते काळं काय करणार तुम्ही! शिवाय पाण्यात डांबरलेलं कधीतरी वर येतच हे पूर्वापार सत्य आहे.खोटं वाटत असल्यास तुमचं तुम्हीच तपासून बघा!
शिव्यागाळी तर पाण्याखाली तळीगाळी पोहोचतच नाहीत!
त्यापेक्षा चौदा फुटींचा कडक निषेध करा राव! करा राव!
काय म्हणता? कालच बेडूक नक्षत्रं लागलंय?
मग तर त्वराच करा डरांव! - आपलं हे राव!
चौदा फूट लिमिटचा कायमचा निकाल लाऊन टाका!
चला! तुमच्या नादात माझं माझ्यापेक्षा छोट्याला खाण्याचं राहिलंच बाकी! इथे खाली असंच चालतं बरंका!जीवो जीवस्य जीवनम!
चला येतो!
निषेध! निषेध! निषेध! चौदा फुटांचा निषेध!
Post a Comment