romani_editedRomani2Natyadarpan_NanaDRAMA_editedAvarat_Natya_SamAjra_Vishamabhog_editedNOVEL_editedSmaranshakti Front_Sudrudhvins

Saturday, July 17, 2010

संघटनं! (“चांगभलं” च्या चालीवर)

संघटनं! हो द्येवा संघटनं!
लोकशाहीच्या नावानं संघटनं!
तुनतुनं! हो द्येवा तुनतुनं!
लोकशाहीचं द्येवा तुनतुनं! ||धृ||

उत्सवांची मांदियाळी
तरूनाई भोळीभाळी
मेंढपाळी नेत्यांची मेंढरं ॥१॥ ॥धृ॥

मेंढपाळी नेत्यांची
करनी काळी कसाबाची
पात्याखाली बळी जाती मेंढरं ॥२॥ ॥धृ॥

वाचलेलं येक मेंढरू
न्येत्ये म्हन्ती काय करू
भावलं बनवून टाकीती हातातलं ॥३॥ ॥धृ॥

भावलं बनी फुडला न्येता
लोकशाही येता जाता
खाता खाता जसं तोंडी लावनं ॥४॥ ॥धृ॥
Post a Comment