romani_editedRomani2Natyadarpan_NanaDRAMA_editedAvarat_Natya_SamAjra_Vishamabhog_editedNOVEL_editedSmaranshakti Front_Sudrudhvins

Friday, March 28, 2008

कवि म्हणे...

पूर्वी होते फक्त सात
कसे झाले त्याचे नऊ
बारा वाजले डब्यांचे
तरी गर्दी म्हणे मैंहुँमैंहुँ

जन अवघे उंदीर
राजकारणी मांजरे
धर्म बडा खूष होई
म्हणे आले दिस बरे

बुश म्हणे त्याचे जग
युध्द लादेन कधीही
क्लोन मेंढ्यांचेच कां ते?
वाढवितो आमुचेही!

कवि म्हणे चंद्र हवा
नसो चंद्रावरी हवा
पृथ्वीवर हेवादावा
स्वर्ग चंद्रावर व्हावा!!

No comments: