romani_editedRomani2Natyadarpan_NanaDRAMA_editedAvarat_Natya_SamAjra_Vishamabhog_editedNOVEL_editedSmaranshakti Front_Sudrudhvins

Sunday, February 17, 2008

शांत हवेच्या कानात...

शांत हवेच्या कानात वेडे वारेसे शिरावे

आले कुठून मळभ अवचित ना कळावे

काळेशार मेघ जणू मनी काहूर दाटावे

क्षणी बरसता धारा मनमोकळे ते व्हावे

निराकार ईश्वराने रूप केवढेसे घ्यावे

थेंब थेंब अमृताने धरतीला भिजवावे

निळ्याभोर आकाशाने कीती रंग पालटावे

आरश्यात धरतीच्या मात्र हिरवेच व्हावे


Post a Comment