romani_editedRomani2Natyadarpan_NanaDRAMA_editedAvarat_Natya_SamAjra_Vishamabhog_editedNOVEL_editedSmaranshakti Front_Sudrudhvins

Sunday, February 24, 2008

मला जगायचे आहे...

मला जगायचे आहे
या पोटातून या रहाटातून
मला रंगायचे आहे
या मनांतून या भावनांतून
मला लिहायचे आहे
या उरातून या बुध्दितून
मला बोलायचे आहे
या अधारातून या संगरातून
मला पोहोचायचे आहे
या शिखरांतून सात समुद्रांतून
मला मिळवायचे आहे
या मख्खांतून या दुख्खांतून
मला जगायचे आहे
या सरणांतून या मरणांतून
मला जगायचे आहे!
Post a Comment