romani_editedRomani2Natyadarpan_NanaDRAMA_editedAvarat_Natya_SamAjra_Vishamabhog_editedNOVEL_editedSmaranshakti Front_Sudrudhvins

Saturday, February 16, 2008

उमलले मी

उमलले मी उमलले मी
मधुगंध देण्या आतुरले
चाहुल कुणा भ्रमराची
मनं माझे मोहरले


शांत झोपल्या कळीला
गुपित आज हे कळले
मधुर तरंग गात्रांत
अंग अंग बहरले


जाग पहाटेच आली
अंग चिंब चिंब ओले
ओथंबल्या आरश्यात
रूप अनोखे सजले


त्याने यावेच म्हणून
वारयासंगे झुलले
तो दिसता क्षणात
पानामागे दडले

खेळ माझ्याशी हा माझा
भान नाही उरले
लाज लाजले कितीदा
पुन्हा पुन्हा फुलले!
Post a Comment