romani_editedRomani2Natyadarpan_NanaDRAMA_editedAvarat_Natya_SamAjra_Vishamabhog_editedNOVEL_editedSmaranshakti Front_Sudrudhvins

Thursday, February 28, 2008

असे आम्ही जगतो...

चमचमणारे डोईवर पावसाचे दिवे
सळसळणाऱ्या वाऱ्याने आरासही झुले
पाहून आनंदा भरते कढ आतले दाबतो
असे आम्ही जगतो असे आम्ही जगतो!

काजळाने भरलेले टपोरे डोळे
आणि गालावर क्षणातच ओळखीचे ह्सू
निरागस जिवणीत भविष्य पहातो
असे आम्ही जगतो असे आम्ही जगतो!

गार हवेचा स्पर्श चिवचिवती भूपाळी
पहिला मोकळा श्वास तनमना जाग येई
कोंडले निश्वास दिसभर टाकतो
असे आम्ही जगतो असे आम्ही जगतो!

इंद्र्धनूच्या झोतात भावभावनांशी खेळ
मळभ दाटता उरी,अक्षरांशी खेळ
माणसे नात्याची खेळ आयुष्याचा होतो
असे आम्ही जगतो असे आम्ही जगतो!

Post a Comment